Najwyższym organem Cechu jest Walne Zgromadzenie Delegatów, których członkowie Cechu wybierają na czteroletnią kadencję. Organem wykonawczym jest Zarząd Cechu składający się z siedmiu osób, który jest wybierany przez Delegatów na Walnym Zebraniu na czteroletnią kadencję. 

Obecny Zarząd został wybrany w dniu 26.05.2017 roku w składzie:

  • Kazimierz Dziewierz - Prezes Zarządu
  • Marek Adamczak - I Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Szwajnoch - II Wiceprezes Zarządu
  • Roman Parlak - Sekretarz
  • Zdzisław Słowik - Członek
  • Andrzej Bąk - Członek
  • Ryszard Kołodziejczyk - Członek