Organami statutowymi Cechu są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna